За четвърта поредна година Рока България е сред най-зелените компании у нас

30.06.2014 г.

Лидерът в обзавеждането за баня Roca получи два „Зелени Оскара”, включително специалната награда за Устойчиво развитие за Зелена икономика

За четвърта поредна година се проведе национален конкурс «Най-зелените компании в България», инициатива на b2b Magazine. В него, експертно жури оценяваше фирмите с най-голям принос за внедряването на зелени бизнес практики и развиването им в България. И тази година, Рока България получи „Зелен Оскар” за ефективната си политика и усилия за опазване на околната среда и природните ресурси. Лидерът в дизайна и производството на продукти за оборудване и обзавеждане за баня Roca зае второ място в категория „Индустрия и производствен сектор“.  Този път, освен награда в една от деветте категории на конкурса за развитието на зелен бизнес през 2013 г., Рока България бе удостоена и със специална награда за Устойчиво развитие за „зелена” икономика, признание за работата на компанията през годините.
Наградите бяха връчени на официална церемония на 26 юни 2014 г. в София в присъствието на Министъра на околната среда и водите Станислав Анастасов, който приветства инициативата. Той заяви: „Зеленият бизнес не е само отговорност, но и възможност, дава достъп на компаниите до нови и бързо развиващи се пазари, а екологичните характеристики ще имат все по-голяма тежест при избора на продуктите.“ От името на Рока България отличията получи Веселин Симов, Прокурист и мениджър Маркетинг и продажби на компанията.

Политиката на Рока България за опазване на околната среда е публикувана на фирмения сайт в интернет www.bg.roca.com. Тя се прилага на практика в целия производствен процес и продуктите и отговаря на зелените политики на мултинационалната компания Roca, част от която е Рока България. Икономията на вода в санитарните помещения е от особено значение за съхранението на този природен ресурс, защото именно в банята се реализира най-голямото потребление в ежедневието. В продуктите, включително с родната марка Fayans в икономичния ценови клас, се влагат технологии за икономия на вода и енергия. Компанията работи за намаляване на необходимият обем вода, необходима за измиване на тоалетната чиния, като вече предлага дори казанчета с механизъм  4/2л., вместо обичайните 6/3 л., без това да се отразява на качеството на измиване. Технологиите, които Roca разработва за смесителите, водят до 50% и повече икономия на вода. Всички продуктови каталози и брошури на компанията обръщат внимание върху отговорното екологично потребление и съдържат информация за възможностите за пестене на вода и енергия и за разхода на вода на продуктите, предлагани от фирмата. Върху самите продукти отскоро се поставя и т.нар. Water label, който също носи информация за потребителите.

Отговорността на компанията към опазване на околната среда започва от проектирането на продуктите и продължава в целия производствен процес. Дори при избора на доставчици, подизпълнители и партньори Roca има свои еко критерии. Рока България стриктно спазва екологичното законодателство в страната и се съобразява с най-високите международни стандарти. Компанията поддържа и подобрява система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 и система за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2008, за което притежава съответните сертификати.
Инвестициите на компанията в екология са тясно свързани с изпълнението на корпоративния проект Zero Waste (Нулев отпадък) с краен срок 2020 г. Той включва целенасочена политика по управлението на енергията и повторното използване на отпадъците от всички производствени процеси във всички производствени звена на компанията по света, включително България. Амбициозната цел на проекта е всички отпадъци да бъдат рециклирани, влагани обратно в собствено или чуждо производство, така че отпадъкът, предаван за депониране и обезвреждане, да бъде в нулево количество. Във всички етапи на производствения процес се реализират мерки за енергийна ефективност.

Служителите на Рока България осъзнато работят за осъществяване на екологичните проекти и сами инициират такива. От шест години, с подкрепата на компанията и съвместно с регионално лесничейство гр. Нови Пазар, създават Гората на Рока България, която вече има над 1000 дръвчета от различни видове.
В световен мащаб Roca e основател на международната фондация We Are Water, чиято дейност цели привличане на общественото внимание за разрешаване на един от най-значимите глобални проблеми на 20 век, недостига на чисти водни ресурси. Фондацията работи в подкрепа на конкретни инфраструктурни проекти в най-засегнатите части на земята, в партньорство с други неправителствени организации като Unicef, Лекари без граници, Образование без граници и др.  У нас, с подкрепата на Рока България, фондацията работи по различни информационни и образователни проекти, в сътрудничество с други ПНО, университети и екологични организации.

Рока България е горда с новите отличия, признание за непрекъснатата работа за опазване на природните ресурси и околната среда. Информация за екополитиките, технологиите и продуктите на компанията е пубикувана в интернет на сайта www.bg.roca.com .