Осем години с обич за Гората на Roca

22.04.2016 г.
Всяка пролет и есен, колеги съмишленици от различни отдели на фабриката на Roca в град Каспичан полагаме специални грижи за Гората на Roca. Започнала като идея на две колежки, с подкрепата на още доброволци, ръководството на компанията, кметството на града и близкото лесничейство, днес Гората на Roca е реалност.
В началото, на около декар площ настанихме стотина млади фиданки. След седем години обгрижване с любов и постоянство, младата гора гордо листи клони с над 1000 млади дръвчета от различни видове, на четири пъти по-голяма площ.

Инициативата увлича и сплотява все повече доброволци от компанията. През последните две години към служителите от фабриката в град Каспичан се присъединиха и колеги от офисите на Roca в София, Запрешич (Хърватия) и Букурещ (Румъния), и  нищо чудно, инициативата скоро да прерасне в балканска.

От четири години производствените бази на Roca в България, Румъния и Хърватия, и търговските и маркетинг екипи на компанията на Балканите са обединени структурно в Roca Югоизточна Европа. Целта е синергия и координирани действия между всички отдели на компанията в различните балкански държави, за да се постигне по-добро обслужване на клиентите, по-кратки срокове на доставка и продуктово портфолио, което да отговаря на вкуса, размерите на баните и традициите в региона. За кратко време, фабриките и екипите зaработиха ефективно в тясно партньорство. Доказателство за това са не само лидерството на пазара и удовлетвореността на потребителите – доказателство е и екипния дух, и доброволчество в грижите за Гората на Roca.

Благодарим на всички доброволци за нашата прекрасна гора!