Новини

Публична обява
Публична обява

П У Б Л И Ч Н А   О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост
Посланикът на Кралство Испания посети фабриката на Рока България в гр. Каспичан
Посланикът на Кралство Испания посети фабриката на Рока България в гр. Каспичан
Н.Пр. Алехандро Поланко се срещна с Изпълнителния директор на Roca за Югоизточна Европа, както и с мениджърите на отдели и разгледа производствените мощности за санитарен порцелан, едни от най-модерните в Европа
Публична обява
Публична обява
Публична обява за инвестиционно предложение, свързано с изграждане на ново трасе с две независими кабелни линии средно напрежение