НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Рока България АД е носител на следните награди:
 
2007 – 1-ва награда в конкурс за Перфектност по Здравословни и безопасни условия на труд на Перфект Консулт.
 
2008 - 1ва награда за Социална отговорност към клиентите, конкурс на в. Пари и Deloite „Социално отговорна компания на годината".
 
2009 - 1ва награда за Социална отговорност към околната среда, конкурс на в. Пари и Deloite „Социално отговорна компания на годината".
 
2011 - Благодарствена грамота от Областният управител на Шумен за отлични постижения при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите.
 
2011 - Диплом и второ място в категория Индустрия и производствен сектор, в конкурс за най-зелените компании в България на b2b Media със съдействието на Министерство на околната среда и водите, Български център за зелена икономика и други партньори.
 
2012 - Tрето място в категория "Услуги и търговия" в конкурса за най-зелените компании на България, организиран от B2B Media.
 
2012 и 2013 - Tрето място в конкурса за Национални награди за безопасност и здраве при работа за 2012 г. организиран от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда при Министерство на труда и социалната политика със съдействието на фондация Център за безопасност и здраве при работа.
 
2015 и 2016 - Второ място в конкурса за Националните награди за безопасност и здраве, организиран от фондация Център за безопасност и здраве при работа със съдействието на
Изпълнителна агенция ‘‘Главна инспекция по труда’’.