Политика за защита на личните данни

Данните, предоставени на този формуляр, ще бъдат обработени от РОКА БЪЛГАРИЯ АД, подробностите на които са посочени по-долу:

Име на фирмата: РОКА БЪЛГАРИЯ АД.
адрес: гр. Каспичан 9930, ул. Мадарски конник № 48, област Шумен, община Каспичан
тел .: 0700 11207
ел.поща: gdpr@roca.net


Посочените данни ще бъдат обработвани за ръководене и управление на заявките, които можете да направите чрез нашия уебсайт и, ако го разрешите, за изпращане на маркетингови съобщения, които може да ви интересуват. Правното основание за обработването е предоставянето на исканата услуга и, за рекламните съобщения, Вашето съгласие.

Получаването на тези данни е абсолютно необходимо за предоставяне на исканите услуги. В противен случай няма да е възможно да установите връзката си като потребител на Roca. Обратно, данните, свързани с предаването на електронни маркетингови съобщения, не са от съществено значение за поддържането на посочените договорни отношения. Никакви автоматични решения няма да бъдат направени относно същото, а обработването ще се извършва в рамките на Европейския съюз. Само тези трети лица, на които РОКА БЪЛГАРИЯ АД е законово задължена да предоставя данните, ще имат достъп до същите, както и онези компании, на които са поверени услуги свързани с вътрешното управление на компанията.

Личните данни ще бъдат обработвани само за времето, през което е необходимо, полезно и уместно и във всеки случай за срока, който е законово изискуем след края на договорните отношения. След като правоотношението приключи, данните ще се съхраняват само за целите и за времето, необходимо за спазване на приложимите правни задължения, и ще бъдат надлежно архивирани. По-конкретно те ще бъдат архивирани за период не по-дълъг от пет години след края на договорните отношения.

Съгласно условията, изложени в действащото законодателство, можете да упражнявате правата на достъп, коригиране или изтриване и също така да поискате обработването на Вашите данни да бъде ограничено, да възразите против обработването, да поискате преносимостта на вашите данни или да отмените вашето съгласие, като изпратите ел.поща на gdpr@roca.net. Също така можете да подадете жалба в Испанската Агенция за Защита на Данните или в компетентния надзорния орган за Р.България - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).